Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv za Říjen 2009

Proč jsem založila tento blog?

Před dvěma roky jsem otevřela knihu Strategies That Work (S. Harvey, A. Goudvis) a zůstala jsem jako u vytržení. Jak je možné, že v edukačně vyspělém světě, jak to nazývá H. Košťálová v posledních Kritických listech, je možné vyučovat literaturu jinak než kladením otázek nebo diktováním historie literatury? Jak je možné, že se v České republice k podobným informacím dostávám velmi těžko, přestože anglicky psaných stránek je nepočítaně? Neoddala jsem se jen stěžování, ale okouzlena jsem četla jak knihy, tak různé další materiály a samozřejmě začala plánovat hodiny. Tím více jsem však postrádala systematický výklad o výuce jednotlivých strategií, základní terminologii a všech možných úskalích.

Tímto blogem chci tedy napodobit anglicky psané blogy, které vytvořily zásobárnu informací, metod, aktivit a připomínek, které pomáhají vnímat texty pomocí strategií čtení, a podělit se o postřehy, reflexi, starosti a trápení. Ocenila bych, kdyby čtenáři mého blogu přidali na tyto stránky své komentáře, zkušenosti a metody a připojili se tak ke spoluvytváření „edukačně vyspělejšího světa“.

Strategies that Work