Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Strategie čtení

Co člověku běží hlavou, když dává knížce přednost před televizí? Co se odehrává v myšlenkách čtenáře, jehož oči pobíhají po písmenech zvolené knihy? Většina čtenářů nad tím neuvažuje. Užívá si radost z toho, že může s hrdiny knihy spoluprožívat jejich dobrodružství, smát se a plakat, dotýkat se stěn zámků, zachvívat se zimou, přemýšlet o sdělení mezi řádky, dohadovat se s autorem a spoluvytvářet tak svým čtením smysl textu.
Naproti tomu učitel v hodině literatury odvykládá fakta a zajímavosti o autorovi, přečte se text, vyučující položí několik otázek, v nejlepším případě podle Bloomovy taxonomie, ale nesděluje žákům svůj vlastní příběh, který vytvořil sám během čtení. Význam textu se snaží vystavět otázkami ze svého pohledu zkušenějšího čtenáře (nebo slovníkového hesla), kdežto smysl v hlavách žáků je jiný, pokud vůbec nějaký je. Význam textu by se však měl stavět od žáků samotných tak, že je naučíme, co se odehrává v našem vlastním spoluprožívání smyslu knihy. Směr učitel pokládá otázky žákovi změnit na žák připomínkuje smysl textu. Otázky učitele mohou zůstat jedním bodem výuky, kontrolují však spíše porozumění textu, než aby učily žáky přemýšlet během čtení. Nestačí však ani projekty, dramatizace, ani kreslení po čtení, i když se jimi snažíme donutit žáky k hlubšímu zamyšlení. Ale jak tedy pracovat s textem?

V 80. letech 20. století badatelé identifikovali strategie myšlení, které zkušený čtenář užívá k tomu, aby porozuměl čtenému textu. Někteří autoři však prosazují spíše termín návyky (habits), který lépe vystihuje automatické a neuvědomělé procesy při konstruování smyslu textu. Naznačují tak, že skutečně zkušený čtenář si jen málokdy uvědomuje, co mu běží hlavou, protože čtenářské dovednosti zvnitřnil natolik, že by ho explicitní hlasitá formulace pouze zdržovala od skutečného zážitku. Právě to je častým argumentem některých žáků. Pokud však po nich požadujeme zdůvodnění svých názorů na smysl textu, jsou jejich tvrzení často povrchní nebo nedořečená. Vyžadují zpřesňování myšlení, které se nabízí právě při vyučování jednotlivým strategiím.
Na počátku by sami žáci nebyly schopni sdělit vlastní názor, a tak je musíme naučit čtenářským dovednostem, myšlenkovým pochodům zkušenějších čtenářů – strategiím. Zatímco anglicky psaná literatura překypuje radami a nápady, v České republice neexistuje rozsáhlejší publikace na toto téma. Můžeme se těšit jen z několika článků v Kritických listech a kurzů RWCT. Po setkání s několika knihami anglických autorů jsem se rozhodla vytvořit vlastní postup, který by poskytl konkrétní postupy a metody, jak naučit děti čtenářským dovednostem. V množství informací, které je potřeba se naučit uplatňovat ve vyučování, se ukázalo nezbytností formulovat své postupy zvlášť pro beletrii, poezii a odborný text. I když články a náměty budou platit pro každý text, jsou určeny především pro texty s příběhem.
V dílech jednotlivých autorů se počet a pojmenování strategií částečně liší. Vybírám tedy pouze ty, které se mi jeví jako uplatnitelné a naučitelné u žáků 2. stupně. Proto také upravuji terminologii pro potřebu svých žáků. Nečiním si nároky na vyčerpanost tématu ani na jednoduchý recept, neboť plán hodin je třeba upravovat vzhledem k odlišným znalostem a zkušenostem žáků. Veškeré materiály vytvářím „za pochodu“, často postupuji dál až na základě rozboru odpovědí žáků, abych pochopila jejich myšlení a dokázala jim pomoci. Naprosté „vychytání chyb“ se projeví až po opakovaném použití metody, a to je právě možnost pro čtenáře mého blogu. Pokud bychom si sdělovali nápady a opravovali své nedostatky, byli bychom schopni mnohem rychleji nabídnout žákům kvalitnější výuku.

Knihy, které mě inspirovaly…

Zwiers Jeff: Building Reading Comprehension Habits in Grades 6-12
Harvey Stephanie, Goudvis Anne: Strategies that work
Miller Debbie: Reading with Meaning
Allen Janet: Tools for Teaching Content Literacy
Allen Janet: More Tools for Teaching Content Literacy
Keene Ellin Oliver, Zimmermann Susan: Mosaic of Thought

Stránky, které mě nadchly…

Reading Lady
Teaching Tools
Tools for Reading, Writing, & Thinking
Reading Strategies
Read Write Think
Reader’s workshop mini lessons
Developing Comprehension Activities for Students
Do I Really Have to Teach Reading?
ReadingQuest

Strategie:

  • shrnování
  • určování důležitých informací
  • sledování porozumění a vyjasňování
  • předvídání
  • představování
  • usuzování
  • propojování
  • kladení otázek
  • syntéza

Zvu všechny, které tato problematika zajímá!


    nikdo zatím nehodnotil

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.