Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Odkaz na disertační práci

Na tuto zajímavou práci jsem přišla náhodou:
Najvarová Veronika: Čtenářská gramotnost žáků 1.stupně

V práci najdete vysvětlení čtenářské gramotnosti, roztřídění čtenářských strategií, popis výzkumu a jeho výsledky.

Líbí se mi zejména několik úhlů pohledu na strategie, které jsou členěny podle typu čtení, fází čtenářského procesu a podle přístupů učení z textu. Popis jednotlivých strategií je sice stručný, ale podává docela pěkný přehled získaný ze zahraniční literatury. Se zájmem jsem si přečetla výsledky a ověřené i neověřené hypotézy. Závěry odpovídají mému názoru na současný stav výuky čtenářské gramotnosti: „Ze žákovských a učitelských dotazníků a z rozhovorů se žáky vyplývá, že učitelé nepodporují aktivní práci s textem… většina zkoumaných učitelů používá čtenářské materiály jednotným způsobem, bez ohledu na čtenářskou úroveň žáků, porozumění čtenému ověřují slovní reprodukcí nebo určením hlavní myšlenky, a méně často využívání srovnání se zkušenostmi žáka a s dalšími texty, nerozvíjejí čtenářské strategie žáků (nejméně pak předvídání a zobecnění). (s. 159 – 160)

A jedním dechem souhlasím s větou, která se týká inspekce: “ Je však přinejmenším sporné kontrolovat a hodnotit práci učitele v oblasti čtenářské gramotnosti, aniž by učitelé předtím byli informováni, jak její rozvoj podporovat a jak inovativní prvky do své práce implementovat. (s. 161)

A tak bych znova mohla bědovat nad tím, že u nás nejsou dostupné žádné překlady knih, které by o strategiích pojednávaly…


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

  1. avatar

    Mně ten odkaz nefunguje.

  2. avatar

    Omlouvám se, ale ještě dnes mi otevřít šel. Použila jsem jiný odkaz. Děkuji za upozornění.

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.