Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „Gramotnost - téma měsíce dubna“

PLN pro čtenářskou gramotnost

Děsí vás zkratka PLN? Personal learning network nebo také enviroment je síť (prostředí), o kterém jste se mohli dočíst na Spomocníkovi. Síť, která by nám učitelům umožnila sdílet dobré nápady, názory, pracovní listy, přípravy, informace týkající se čtenářské gramotnosti… Vzorem mi je např. stránka http://www.readinglady.com/ První narážka se objevila v diskusi v prosinci (http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=101&t=16661&start=40, Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe). Když jsem zakládala tento blog, domnívala jsem se, že by to mohl být  krok k vytvoření právě takového společenství. Blog však není vhodným prostředím, a proto jsem založila digifolio. Samozřejmě bych mohla jen odkázat na ostatní stránky, např. Kritické myšlení, Abeceda – čtenářská gramotnost, PISA… Jenže mně takové odkazy nikdy nestačily. Hodně jsem četla a hodně zkoušela. A je mi líto, že se k draze zaplaceným informacím, které si překládám, dostane jen hrstka lidí. Kursy Kritického myšlení, přestože jsou nesmírně inspirativní, mě nějak neuspokojují. Čtení je nesmírně komplikovaný proces, tak komplikovaný, že je potřeba jej vnímat v mnoha rovinách. A právě postižení těchto rovin v celku mi schází. Někdo by možná vyčkával na systémové změny. Proč ale nevyužít prostor, který je pro naše století příznivý? Celý příspěvek »


Jiný způsob čtení

Možná jste už zaznamenali slideshary B. Brdičky, kde se kromě změn v 21. století dotýká také změny způsobu čtení. Nesouhlasím se zařazováním čtení do pasivního přístupu přijímání informací (Vzhledem ke strategiím: abychom porozuměli textu, je třeba komunikovat s autorem skrze jeho slova a naše myšlenky.) a také nevnímám technologie jako svého nepřítele (Blogy, Twitter… umožňuje sdílení svých „porozumění“ po (při) četbě), ale s mnoha myšlenkami souhlasím. Na jistém anglickém blogu jsem narazila na další zajímavý článek, který se týká právě tohoto tématu, a položila jsem si otázku, zda je skutečně nutné stavět oba dva druhy čtení do opozice.

Celý příspěvek »


K tématu měsíce (Čtenářská gramotnost 3)

Aniž bych chtěla dávat přednost určité stránce čtenářské gramotnosti, myslím, že v naší situaci je nejpotřebnější začít s rozvíjením jednotlivých dovedností. Ráda bych přesvědčila i ty největší skeptiky, že i pro tuto část existují vytvořené metody. Vyjdu z jednotlivých charakteristik procesu čtení testů PISA a PIRSL. Jejich očíslování slouží k  přiřazení metod. Přesto musím dodat, jak už jsem psala v jiném článku, že metody jsou pouze 1. krokem k dovednostem. Jednotlivé procesy musí přejít žákům do krve, takže metody musíme vyvažovat vlastním modelováním a užitím dovedností v dalších hodinách. Celý příspěvek »


K tématu měsíce (Čtenářská gramotnost 2)

Abych si v hlavě vytvořila vlastní pojem čtenářské gramotnosti (protože čtení je interaktivní proces), porovnávala jsem (a zároveň boj o porozumění) svoje poznámky z dokumentů a dalších knih a článků, které jsem o tomto tématu četla. Můžete tak sledovat, jak já pracuji s pro některé vágním pojmem čtenářská gramotnost.  Cílem tohoto článku bude pohled na jednotlivé definice z mého hlediska učitelky 2. stupně. Všimněte si, že neodsuzuji, pouze předpokládám, že stručné definice mi nepřinesou kýžený užitek. Dopředu se omlouvám za své překladatelské (ne)schopnosti. Překlady a parafráze budu psát kurzívou. Celý příspěvek »


K tématu měsíce (Čtenářská gramotnost 1)

Když jsem byla požádána, abych napsala článek o čtenářské gramotnosti, začala jsem podrobněji studovat dostupné informace. Tímto způsobem začíná jakákoli moje práce, než vyjádřím vlastní názor na věc. Jenže když se snažím s učiteli o gramotnosti nebo o stylu výuky hovořit, vypadá to, že už všechno přečetli a svůj názor mají utvořený. Nejčastěji samozřejmě záporný. Tento článek je vlastně úvodem k dalším článkům, protože bych vás ráda přesvědčila o nutnosti správně číst definici čtenářské gramotnosti. Celý příspěvek »


Čtenářská gramotnost?

Před lety jeden žák po dočtení příběhu poznamenal: „A teď budou následovat hloupé otázky.“ Tenkrát jsem mu začala vysvětlovat, k čemu moje otázky jsou, ale uvnitř jsem cítila, že jakákoli otázka, i když z metodické příručky, byla pro něj skutečně hloupá. Četl vždy o jeden text napřed s očima přilepenýma na knize a nikdy nevěděl, na co jsem se právě ptala. Vyhovovaly mu skupinové práce, při kterých  mohl ostatním vysvětlit smysl příběhu. Přesto se jeho známka z českého jazyka nebezpečně blížila dostatečné. Celý příspěvek »