Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „Nezařazené“

Předvídání a nadšení z přemýšlení

Po jedné nedávné hodině mluvnice se u mého stolu zastavil jeden deváťák – Ondra. Nervózní pohyby rukou naznačovaly, že by chtěl říct něco důležitého. „Víte, paní učitelko, jak děláme ty věci v literatuře, tak to mi nejde.“ Hrklo ve mně – představila jsem si ty spousty hodin nanic. Až pak pokračoval: „Ale mně se to stalo. Držel jsem v ruce DVD a předvídal jsem. A pak jsem dlouho hádal (= usuzoval), kdo vlastně bude ten vlkodlak. A když jsem nerozuměl, proč ty kulky nefungují, vrátil jsem film a vyhledal to místo, které mi to pomohlo pochopit.“ Celý příspěvek »


School is cool

schools out Volný překlad: „Užijte si prázdniny a prosím nevyhazujte vaše knihy do vzduchu a neběhejte po chodbách — čekejte, dokud studenti neopustí budovu.“


O zápisech

Dnes budu pro některé učitele hodně kacířská. Do tohoto článku jsem se pustila, abych si sama ujasnila myšlenky, o kterých jsem se dohadovala s paní učitelkou přírodopisu. Co změnilo můj názor z toho obvyklého na kacířský? Před dvěma lety jsem se poprvé seznámila se systémem Cornell. Byla jsem nadšená! Začala jsem plánovat psaní zápisů tak, abychom ho mohli použít. Jenže pak jsem si uvědomila, že ono se jedná o pěknou řádku dovedností, které by žáci museli zvládnout, a celý plán jsem odložila na dobu, kdy já sama budu celému systému rozumět. Druhým popohnáním byla na jistém kurzu drobná zmínka přednášejícího. Pokud si dobře vzpomínám: „Aby zápisy měly smysl, musely by vypadat úplně jinak.“ Jako jediný přednášející nás při kurzu požádal (a to jsem obdivovala – nenutil, ale požádal… protože já obvykle nutím), abychom si dělali na kraj zápisky o tom, co si myslíme. A z toho všeho vznikly moje názory na zápisy. Celý příspěvek »


Hranice snahy

V poslední době hodně přemýšlím o tom, k čemu moje snažení se strategiemi je, pokud se o totéž nesnaží ostatní vyučující. Až jsem v jedné suplované hodině vybuchla. Jak to začalo? Ve slohu jsme se už asi měsíc zabývali tím, jak organizovat informace a vlastní myšlenky do organizátorů nebo alespoň zápisů, které by měly smysl. Které by dávaly smysl žákům samotným. Vždyť člověk se přece neučí tím, že opíše půlku učebnice nebo zápis diktovaný učitelem. Učí se organizováním, procesem vlastního myšlení, při kterém hledá obecnější kategorie, do kterých informace sedí, propojuje informace, propojuje znalosti z jiných předmětů, klade si otázky, vyjasňuje si, co neví… O totéž jsem se snažila i v literatuře a v menší míře také v mluvnici. Celý příspěvek »


Aktivizační metody

Nedávno jsem se zúčastnila dalšího „školení“ ohledně čtenářské gramotnosti. Zapsala jsem si několik poznatků a „prohlédnutí“. Nové poznatky se týkaly organizace mezinárodních výzkumů. A protože jsem člověk, kterému obecné vědomosti nestačí, vyhledala jsem si na internetu podrobnější informace:
PIRLS 2006 Assessment Framework
and Specifications — 2nd Edition

PISA 2009 Assessment Framework – Key Competencies in Reading, Mathematics and Science

Reading Literacy

„Prohlédnutí“ se týkají především aktivizačních metod, kterými pokračovaly další části školení. Sama jsem si prošla obdobím fascinace těmito metodami. Mám jich sesbíranou hezkou řádku. Přesto od nich v poslední době upouštím, zejména v literární výchově. Celý příspěvek »


Čtenářská gramotnost?

Před lety jeden žák po dočtení příběhu poznamenal: „A teď budou následovat hloupé otázky.“ Tenkrát jsem mu začala vysvětlovat, k čemu moje otázky jsou, ale uvnitř jsem cítila, že jakákoli otázka, i když z metodické příručky, byla pro něj skutečně hloupá. Četl vždy o jeden text napřed s očima přilepenýma na knize a nikdy nevěděl, na co jsem se právě ptala. Vyhovovaly mu skupinové práce, při kterých  mohl ostatním vysvětlit smysl příběhu. Přesto se jeho známka z českého jazyka nebezpečně blížila dostatečné. Celý příspěvek »


Ještě ke kvalitě článků

Přemýšlela jsem, jak souvisí články o kvalitě příspěvků na RVP.cz s mým blogem. Myslím, že nehledám, jak učit jinak, ale potřebuji vnímat smysl, který by spojoval prvky skládačky výuky v jeden koncert – od vstupu učitele do třídy až po závěrečné poděkování za pozornost a spolupráci. Celý příspěvek »


Proč jsem založila tento blog?

Před dvěma roky jsem otevřela knihu Strategies That Work (S. Harvey, A. Goudvis) a zůstala jsem jako u vytržení. Jak je možné, že v edukačně vyspělém světě, jak to nazývá H. Košťálová v posledních Kritických listech, je možné vyučovat literaturu jinak než kladením otázek nebo diktováním historie literatury? Jak je možné, že se v České republice k podobným informacím dostávám velmi těžko, přestože anglicky psaných stránek je nepočítaně? Neoddala jsem se jen stěžování, ale okouzlena jsem četla jak knihy, tak různé další materiály a samozřejmě začala plánovat hodiny. Tím více jsem však postrádala systematický výklad o výuce jednotlivých strategií, základní terminologii a všech možných úskalích.

Tímto blogem chci tedy napodobit anglicky psané blogy, které vytvořily zásobárnu informací, metod, aktivit a připomínek, které pomáhají vnímat texty pomocí strategií čtení, a podělit se o postřehy, reflexi, starosti a trápení. Ocenila bych, kdyby čtenáři mého blogu přidali na tyto stránky své komentáře, zkušenosti a metody a připojili se tak ke spoluvytváření „edukačně vyspělejšího světa“.

Strategies that Work