Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Archiv kategorie „TEORIE“

Obhajoba

Stále tu hovořím o tom, že číst znamená především prožívat. Možná proto se zdá, že výuka strategiím (naplánovanýcm krokům, které nám pomáhají pochopit text) vlastně tento intenzivní prožitek narušuje. S touto kritikou se na mě občas obracejí i žáci, podobně mluví i někteří kritici. Nedávno jsem se setkala s názorem jistého odborníka, který tvrdí, že se žáci nemusejí učit strategie, ale stačí, pokud tuto problematiku budou znát učitelé. Souhlasím však pouze s tím, že nic se nemá přehánět, to znamená ani strategie. Celý příspěvek »


Přemýšlení při čtení

„Když čtu, kladu si otázky?“ nevěřícně se mě zeptala kolegyně. Člověk má opravdu pocit, že když čte nepříliš složitý text, přirozeně mu rozumí. Pochopení si potvrzuje jakýmsi vnitřním přitakáním, že prostě rozumí. Jenže stačí si vzít složitější text a naše myšlenky se zpomalí nebo zastaví a my je můžeme vnímat „před našima očima“. Vracíme se, pročítáme znovu, podtrhneme si složitá slova a pasáže, kterým nerozumíme, snažíme se nepochopení vyjasnit, nakreslíme si nákres, předpokádáme, že nám autor něco vyjasní v dalším textu, snažíme se vymyslet příklad z našeho života… a ptáme se autora, jak to vlastně myslel a co považoval za nejdůležitější informace, ale také si uvědomíme, že bychom možná chtěli vědět něco víc, než je v textu uvedeno. Problém je u nás, zkušených čtenářů, v tom, že si neuvědomujeme, nač přesně myslíme při čtení. Celý příspěvek »


Prezentace o strategiích

Při prvním zpracování svých znalostí o strategiích před dvěma lety jsem se neomezovala jen na knihy, ale hledala jsem nové informace i na internetu. Tenkrát mě zaujala tato prezentace:
READING STRATEGIES

Pro neangličtináře jsem se pokusila o překlad:
Strategie čtení Celý příspěvek »


Odkaz na disertační práci

Na tuto zajímavou práci jsem přišla náhodou:
Najvarová Veronika: Čtenářská gramotnost žáků 1.stupně

V práci najdete vysvětlení čtenářské gramotnosti, roztřídění čtenářských strategií, popis výzkumu a jeho výsledky. Celý příspěvek »


K tématu měsíce (Čtenářská gramotnost 3)

Aniž bych chtěla dávat přednost určité stránce čtenářské gramotnosti, myslím, že v naší situaci je nejpotřebnější začít s rozvíjením jednotlivých dovedností. Ráda bych přesvědčila i ty největší skeptiky, že i pro tuto část existují vytvořené metody. Vyjdu z jednotlivých charakteristik procesu čtení testů PISA a PIRSL. Jejich očíslování slouží k  přiřazení metod. Přesto musím dodat, jak už jsem psala v jiném článku, že metody jsou pouze 1. krokem k dovednostem. Jednotlivé procesy musí přejít žákům do krve, takže metody musíme vyvažovat vlastním modelováním a užitím dovedností v dalších hodinách. Celý příspěvek »


K tématu měsíce (Čtenářská gramotnost 2)

Abych si v hlavě vytvořila vlastní pojem čtenářské gramotnosti (protože čtení je interaktivní proces), porovnávala jsem (a zároveň boj o porozumění) svoje poznámky z dokumentů a dalších knih a článků, které jsem o tomto tématu četla. Můžete tak sledovat, jak já pracuji s pro některé vágním pojmem čtenářská gramotnost.  Cílem tohoto článku bude pohled na jednotlivé definice z mého hlediska učitelky 2. stupně. Všimněte si, že neodsuzuji, pouze předpokládám, že stručné definice mi nepřinesou kýžený užitek. Dopředu se omlouvám za své překladatelské (ne)schopnosti. Překlady a parafráze budu psát kurzívou. Celý příspěvek »


Rozhovor se třídou

Nedávno mi řekla jedna žákyně 8. třídy, že literární výchova je nejlepší hodina, protože může říct, co si myslí. Skutečně se snažím vytvořit takovou atmosféru, aby každý mohl říct svůj názor a nemusel se bát, že se mu někdo vysměje. A proto mě potěšila. Nejde o tu nejlepší hodinu, ale o to, že se mi daří vytvořit prostředí vhodné pro sdělování těch nejniternějších myšlenek. V hodině, kterou chci uvést netradičně pomocí rozhovoru, se mi podařilo díky mému „praštěnému“ nadšení pro strategie překročit hranice. Rozhovor nezachycuje celou hodinu, jedná se tedy jen o výběr z toho, co si pamatuji. Celý příspěvek »


První značky

V letošním roce učím český jazyk pouze dvě třídy, což je málo pro mé malé výzkumy. Šesťáci mě překvapují tím, jakou důvěru ke mně mají, když k nim promlouvám (kážu) o jejich myšlení. Snad i proto se mi podařilo v poslední hodině zažehnout jim v očích světýlka, když jsem na chvíli zadržela dech, aby sami uvedli, co by si v určitém okamžiku myslel zkušený čtenář. Celý příspěvek »


Kam dál?

Bohužel jednoznačný ukazatel cesty neexistuje. Moudré knihy nám sice radí probírat strategie podle určitého pořádku, jenže mezi řádky se ukrývají další problémy. Na podobný oříšek upozorňuje i H. Košťálová v Kritických listech 36 (s. 25 – 26).  Při čtení dostupné literatury mě zarazilo, že mnozí autoři – učitelé váhali, kam se vydat. A pomohla jim náhoda nebo sami žáci. Celý příspěvek »


Shrnování

Strategii shrnování neučím ráda. Vedou mě k tomu dva důvody. Za prvé stejně jako dříve člověk požaduje převyprávění děje, za druhé sama při shrnování cítím nejistotu. I nám dospělým se zdá, že shrnování během čtení a po čtení zdržuje. (Tak schválně. Kdo si poslední knihu, kterou četl, převyprávěl vlastními slovy?) Ale možná tkví důležitost strategie pouze v odlišném úhlu pohledu, který se pokusím nastínit v teorii a v dalším článku – v námětech.  Celý příspěvek »